De liberaal-joodse thuishaven voor Zuid-Nederland.

22 mei 2018 | 8 Sivan 5778

ANBI

ANBI

De Belastingdienst kent in Nederland de status van zgn. Algemeen Nut Beogende Instellingen, kortweg ANBI, voor die organisaties die op levensbeschouwelijk en cultureel terrein actief zijn. Uiteraard zijn hier veel voorwaarden aan verbonden. Bijdragen aan een ANBI kunnen in sommige gevallen als aftrekpost worden opgenomen bij de belastingaangifte. Op www.belastingdienst.nl is daarover veel te vinden.

Op deze pagina's treft u de gegevens van onze gemeente aan betreffende de ANBI-status. Hiermee krijgt men algemeen toegang tot de grondslagen van onze gemeente en tot de financiën over het afgelopen belastingjaar, zodat iedereen kan zien hoe is omgegaan met middelen die mede door het Nederlandse belastingsysteem hiervoor ter beschikking zijn gekomen.

 Liberaal Joodse Gemeente Brabant staat ingeschreven onder KvK-nummer 50040022 het RSIN nummer is 809829915.

De in 1981 opgerichte Liberaal Joodse Gemeente Brabant stelt zich ten doel om het praktiseren van liberaal jodendom volgens de beginselen van het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom in Zuid Nederland mogelijk te maken en te bestendigen. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer het houden van erediensten op de Sjabbat, joodse feest- en gedenkdagen, het verzorgen van jeugdonderwijs en leerbijeenkomsten voor volwassenen en het verlenen van pastorale  hulp.

De gemeente is gehuisvest in de uit 1874 daterende, gerestaureerde synagoge in Tilburg.

Balans

Balans 01-2015 t/m 12-2015

Bezit       Schuld  
011003 ABN AMRO betaalrekening 2.122,30    013006 Reservering CV ketel 5.000,00
011006 ABN AMRO spaarrekening 50.000,00    014000 Reservering onderhoud 44.652,74
011009 ING (Postbank) spaarrekening 14.175,48    014080 Aart & Annette van 't Land-fonds 2.390,97
011010 ING (Postbank) betaalrekening 13.969,86    090000 Kapitaal 28.223,93
  80.267,64      80.267,64

Verlies & winst

Verlies&Winst 01-2015 t/m 12-2015

Kosten        Inkomsten  
015000 Afdracht Stichting 460,00    080000 Contributies 13.826,39
046008 Diensten/feestdagen/activiteiten 5.027,14   080001 Donaties (structureel) 2.125,00
046400 Bureaukosten      74,00   080002 Bijdragen diensten/feestdagen/activiteiten 1.549,51
046401 Bankkosten 411,71   080003 Giften (ad hoc) 16.484,00
046415 Kosten gebouw 2.635,80   080004 Rente 3.225,67
046416 Kosten afval 435,68   080006 Opbrengsten presentaties   1.511,00
046417 Kosten telefoon en ADSL 703,16   080007 Opbrengsten mikwe 130,00
046418 Kosten water  156,56   080009 Opbrengsten verhuur           277,00
046419 Kosten gas en elektra 4.646,61   080015 Opbrengst onderwijs      600,00
046501 Verbond/Levend Joods Geloof 2.065,00      
046502 Chazzanoet 84,80                                   
046503 Rabbinaat  7.489,30      
046505 Kosten onderwijs     1.581,10      
046508 Verzekeringen 1.111,47      
046580 Diverse kosten 11.402,89      
046602 Commissie Aandacht  15,00      
Saldo winst  1.428,35      
  39.728,57      39.728,57 

Contactgegevens

Het bestuur bestaat uit zeven personen: de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en vier leden. Het secretariaat van de LJG Brabant is te bereiken via het emailadres secretaris@ljgbrabant.nl

Het postadres is Willem II straat 20, 5038 BG Tilburg.

mei

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31